Årets företagare 2019

Publicerat 2019-11-21

Prisvärd: ​Företagarna Södertälje/Nykvarn
Prisutdelare: ​Lars-Åke Månsson, ordförande Företagarna Södertälje/Nykvarn

Motivering:
Årets Företagare har sedan starten 1988 bedrivit ett mycket framgångsrikt familjeföretag som kännetecknats av stark laganda, stabilitet samt stort engagemang från medarbetarna. Man är också väl kända för sitt arbete kring arbetsmiljö och det professionella sättet man utför sina uppdrag på. Det finns också ett stort engagemang i det lokala föreningslivet och det, tillsammans med det framgångsrika företagandet, gör att man är goda förebilder och värdiga vinnare till priset som Årets Företagare.