Asfaltering

Asfaltering är en naturlig del i många av våra entreprenader som berör trafikvägar och gång- och cykelvägar.

De innefattas bl.a. av allt från justering, läggning av kantsten, räckesarbeten, linjemålning samt tätskiktsrenovering.