Våra projekt

Är du nyfiken och vill se fler bilder på projekt vi utfört? Klicka här för att komma till projektgalleriet.

Se alla projekt

Markentreprenader

Vi åtar oss större och mindre uppdrag, där våra kunder är kommunala och privata bolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vår huvudsakliga syssla är markentreprenader av olika slag och vi utför såväl total- som utförandeentreprenader. 

Branschen har utvecklat kvalitetsprogram, läggningsanvisningar och utförandebeskrivningar för att säkra underhåll och tillförlitlighet under objektets tekniska livslängd. Dessa regler ställer inte bara krav på oss som utförare utan också ett konkret ansvar på ledningsägaren/beställaren. 

I vårt projektgalleri finner Du referensbilder över en mängd olika projekt som berör olika typer av markentreprenader - allt från liten grusgrop till större VA-schakter. 

Det här med vatten 

Vi lever i ett land med en av de bästa vattentillgångar i världen. Vi kan dricka vatten direkt ur en fjällbäck och bada i de flesta av landets sjöar. I många av AB Styrhyttens markarbeten förekommer vatten i olika former. Att hantera vatten på ett underskattat sätt kan få allvarliga konsekvenser för miljön. Vår företagskultur grundat på reell erfarenhet har frammanat ett förhållningssätt till att omhänderta vatten som skyddar naturen och respekteras som vårt viktigaste livsmedel. Vatten skall skyddas på sätt som följer sunt förnuft samt med stöd av lagar och gemensamma regler, vilket kräver ständiga anpassningar inom våra markentreprenader.

Hantering av dricksvattenledningar, ytvatten i schakter, grundvatteninträngningar etc, utgör en normal del i markentreprenaderna men måste alltid specifikt hanteras från fall till fall för att säkra rätt kvalité till förmån för våra beställare.