Våra projekt

Är du nyfiken och vill se fler bilder på projekt vi utfört? Klicka här för att komma till projektgalleriet.

Se alla projekt

Snöröjning

Vår syn på vinterväghållning är främst säkerhet och samhällsnytta

Bilar och boende skall kunna vistas ute vintertid trots mycket snö, sträng kyla och halka. Dessutom måste räddningsfordon vid utryckning kunna beredas möjlighet att utan problem eller hinder ta sig fram till den olycksdrabbade.

Som en del i ett snöröjningsavtal kan även halkbekämpning ske, vilket medför sopning under våren och som de flesta avtalskunder beställer när vintersäsongen är över. Vi innehar även spårutrustning för att förse våra avtalskunder med spårkörning vid behov.