ISO-certifiering

Publicerat 2020-10-13

Våra ansvariga har gjort ett utomordentligt arbete – vilket resulterar
i att Hyttenbolagen fortsätter vara ISO-certifierade.
Bra jobbat alla inblandade!