Medarbetare

Vi är oerhört stolt över vår personalstyrka som påvisar lojalitet, engagemang och entreprenörskap. Det ska tilläggas erfarenhet, humor och stabilitet.
Nedan personal är alla och envar ett antal starka varumärken förknippade med AB Styrhytten som med olika livserfarenhet, kunskapsområden och nyfikenhet skapar förutsättningar för att bygga vår verksamhet.

Det finns ett bevingat uttryck som säger att ”ingen kan göra allt, men alla kan göra något”. Så är det på AB Styrhytten.
Alla bidrar på sitt sätt och med sin unika kunskap. Det är vi stolta över och det ska vi fortsätta vårda. 

Alexander Ahlman

Anläggare

-
Damian Guziec

Anläggare

-
Patrik Hägg

Anläggare

-
Pontus Forsberg

Anläggare

-
Peter Sjögren

Anläggare- och asfaltsläggare

-
Alden Zolota

Maskinförare

-
Anders Hellqvist

Maskinförare

-
Fredrik Eriksson

Maskinförare

-
Henric Estmar

Maskinförare

-
Jesper Fredriksson

Maskinförare

-
Karl-Erik Smedenborn

Maskinförare

-
Michael Fredriksson

Maskinförare

-
Mikael Engfeldt

Maskinförare

-
Erik Hellqvist

Last- och kranbilsförare

-
Joakim Mikiver

Last- och kranbilsförare

-
John Åhgren

Last- och kranbilsförare

-
Patrik Björk

Last- och kranbilsförare

-
Peter Nyhlén

Last- och kranbilsförare

-
Kjell Jonsson

Anläggningsassistent

-
Pontus Rydberg

Mekaniker

-
Ram Al-Qaysi

Fordonsunderhåll

-
Tom Lindståhl

Mekaniker

-