BoKlok

Mark- och grundläggningsarbeten för 108st lägenheter, i 7st huskroppar. Finplanering som utförts under 2021.
Vårt systerbolag Industrihytten har utfört grundarbeten.

Kontaktperson:

Andreas Karlsson

Produktionschef

070-638 10 62
Gå tillbaka