BoKlok – Salem

Mark- och grundläggningsarbeten för 108st lägenheter, i 7st huskroppar. Finplanering sker under våren 2021.
Vårt systerbolag Industrihytten utför grundarbeten.