BoKlok – Salem

Mark- och grundläggningsarbeten för 108st lägenheter, i 7st huskroppar.
Vårt systerbolag Industrihytten kommer att utföra grundarbeten.