FT81 Hall

Mark- och betongarbeten för ny stamnätsanläggning