Källberga – Nytt exploateringsområde

Nytt exploateringsområde i Nynäshamns Kommun där en ny detaljplan med 700st nya byggrätter skall realiseras.
Byggstart januari 2021.