Nynäshamns Kommun – Nytt exploateringsområde

Nytt exploateringsområde i där en ny detaljplan med 700st nya byggrätter skall realiseras.
Byggstart januari 2021.