Lekplats – Viksäter

Renovering/nybyggnation av lekpark i Viksäter, Södertälje.