Slättgårdsskolan – Bredäng

Grundläggning ny skola. Finplanering sker under sommaren 2021.