Genomförda projekt

Belysningsmaster

Nedmontering av belysningsmaster som genom åren lyst upp både hockeyrink, fotbollsplan och simbassäng och på senare tid en parkering.

Skola i Södertälje

Byggnation av pergola

Södertälje – Miljöåtgärder

Miljöåtgärder dagvatten

Tveta – Byggnation av nytt garage

Byggnation av nytt garage

Bredäng – Grundläggning ny skola

Grundläggning ny skola.
Finplanering sker under sommar/höst 2021.

Södertälje – Markarbeten

Markarbeten och skalskydd hos grosisstbolag

Botkyrka Pingstförsamling – Tumba

Markarbeten kopplade till utbyggnad av kyrka

Södertälje

Renovering/nybyggnation av lekpark i Södertälje.

Trosa Kommun

Gata- och VA arbeten

BoKlok – Salem

Mark- och grundläggningsarbeten för 108st lägenheter, i 7st huskroppar. Finplanering sker under våren 2021.
Vårt systerbolag Industrihytten utför grundarbeten.

Riksbyggen – Brf Morkullan

Anläggning ny lekplats i Bårstabergen, Brf Morkullan

ROFA Design

Markarbeten kopplade till nyexploatering av kontor-, bostad- och produktionsfastighet

Scania B183

Markarbeten

Storgatan 42

Skalskydd

Svenska Kyrkan

Utökning av gravasklunden

Brokikaren

Dräneringen samt åtgärd inkommande vatten

Södertälje Båtklubb – Slandö kalv

Utbyggnad av hamnvärdsstuga

Telge Bostäder

Byte av 8st oljeavskiljare åt Telge Bostäder

Wasa

Dikning

Salems Kommun – Karlskronaviken, gata 3

Byggnation, ny etapp – gata 3

Adapteo

Grundläggning moduler

Haningeterrassen

Markarbeten samt färdigställande av innergårdar

Nynäshamn

Bavaria – Kista

Markarbeten samt betongplatta för kommande bilhall

do88

Drakenberg

Södertälje Sjukhus

Salems Kommun – Karlskronaviken

Markentreprenad inkl. VA

Björkmossen