Systerbolag

Publicerat 2018-12-03

AB Industrihytten är en juridisk förädling av AB Styrhyttens tidigare avdelningar inom Bygg, Skalskydd och Betong. AB Industrihytten kommer på samma sätt, inom samma lokaler och familjära kultur att driva avdelningarna som sagt vidare – fast i ett nyetablerat aktiebolag.
Personal som tidigare varit verksamma inom områdena i AB Styrhytten, tillsammans med ny stark projektledning kommer agera i eget skyltfönster och med ett kraftfullt samarbete med sin syster AB Styrhytten.

Som kund kommer Du kunna åtnjuta flertalet yrkeskategorier inom samma leverantör och där av få ett förtroende tillsammans med kontinuerlig ”hytten-personal” och färre underentreprenörer.

Välkommen med Er förfrågan inom, mark, media, bygg, grundläggning, skalskydd och gestaltning.

//Pelle Axelson