Vår tvätthall

Vår skräddarsydda tvätt- och spolhall ger oss en kostnadseffektiv möjlighet för alla våra medarbetare att hålla vår rullande maskinpark i bästa skick – då många av våra uppdrag sker i en smutsig och krävande miljö.

Struktur lönar sig – både ute i produktion men även på vår egna anläggning. Att hålla snyggt omkring sig, anser vi vara en självklarhet och betyder mycket för vår allas arbetsmiljö och ökar säkerheten.