Exploateringsområden

Exploateringsområden – där drar vi fram vatten, avlopp, fjärrvärme, el och fiber.

Nya gator och belysning anläggs för framtida bostads- och industriområden.